About

Alla som fiskar i Ånglegöl skall skicka in bilder på alla fiskar över 5 kilo?

För att kunna följa utvecklingen på karpens tillväxt och välmående så skall man enligt reglerna dokumentera alla fångster i pärmen vid anslagstavlan samt fota all fisk över 5 kilo och skyndsamt maila in bilderna till: Johan Nelson, så kommer vi att lägga upp dem så fort vi hinner. Bilderna ska vara I JPEG-format. Skriv en rad med namn, vikt, swim, datum, tid mm.  
lorem ipsum dolor sit amet
Ånglegöl - Home of the beautiful carp
© Virserums SFK 2008-2023
Bilder & Statistik! Bilder & Statistik 2009 Bilder & Statistik 2010 Bilder & Statistik 2012 Bilder & Statistik 2011 Bilder & Statistik 2013 Bilder & Statistik 2014 Bilder & Statistik 2015
Bilder & Statistik 2016 Bilder & Statistik 2017 Bilder & Statistik 2018
Bilder & Statistik 2019 Bilder & Statistik 2020 Bilder & Statistik 2021 Bilder & Statistik 2022 Bilder & Statistik 2008