About

Karpfiske!

Ett begränsat antal årskort släpps varje år (20 st). Endast medlem kan köpa årskort för karpfiske. Årskortet gäller kalenderår. Tidigare årskortsinnehavare har förtur till året efter. Har inte nytt årskort lösts innan den 1 mars så försvinner förturen till förmån för eventuella väntande personer. OBS!!! Kolla alltid med nedan fiskekortsförsäljare innan några pengar sätts in på vårt BG om det finns platser kvar. Detta gäller naturligtvis inte om man förnyar sitt tidigare årskort innan den 1:a mars. Pris: 350 kr per kalenderår (+ Medlemsavgift fr o m 2019: Senior 150 kr, Junior/Pensionär 100 kr, Familj 225 kr)

Fiskekortsförsäljare karpfiske Ånglegöl!

Johan Nelson, Hantverkargatan 20, Målilla, Tel: 070-601 97 99 eller 0495-211 69 Christian Hermansson, Konvaljstigen 5, Vetlanda, Tel: 073-067 98 89  

Övrigt fiske!

Gäller vanligt spinnfiske, mete (ej karpfiske) pimpel mm. Medlem fiskar på medlemskortet! Pris fiskekort övrigt fiske: 50 kr per dygn Pris fiskekort angelfiske/ismete: 10 kr/st, gäller även medlemmar  

Båthyra!

Årskortsinnehavare karpfiske har tillgång till en båt med kodlås i Ånglegöl! Övriga kan hyra båt i Ånglegöl i mån av tillgång: Pris: 150 kr/dygn för icke medlem, Medlem 80:-/dygn.

Fiskekortsförsäljare (ej karpfiske)/Båtuthyrning!

GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel: 0495-304 53. Även båtnycklar hämtas och återlämnas här.  

Medlemskap i Virserums Sportfiskeklubb!

Medlemsavgift per kalenderår, fr o m 2019: Senior 150 kr Junior* 100 kr Pensionär 100 kr Familj** 225 kr * upp till 17 år ** Gäller 2 personer över 17 år och obegränsat antal yngre inom samma familj som är boende på samma adress. För att bli medlem i Virserums Sportfiskeklubb, betala in rätt belopp på klubbens Bankgironummer: 5467-4205. Skriv namn och adress och telnr, samt gärna E-postadress och mobilnummer till dig som avgiften avser. Medlemskortet skickas ut så fort avgiften är bokförd.   Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsmän har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Tjuvfiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.
lorem ipsum dolor sit amet
Ånglegöl - Home of the beautiful carp
© Virserums SFK 2008-2019
Fiskekort!