About

Data Ånglegöl

Sjökoordinater: 636003 149085 Vattensystem: Emån 74 Kommun: Hultsfred Höjd över havet: 98 meter Areal: 22 hektar Maxdjup: 4,5 meter Medeldjup: 1,9 meter Omsättningstid: 0,3 år

Sjökaraktär

Ånglegöl har flacka stränder med blandskog. Inslaget av barrträd dominerar dock. I västra delen av sjön finns 2 sommarstugor vars tomter det är förbjudet att fiska ifrån. Vegetationen i sjön är varierande, sparsam på vissa håll och riklig på vissa ställen, den består huvudsakligen av säv,                                  Ånglegöl ligger mitt mellan Virserum och Målilla efter väg 23 gäddnate och vita näckrosbälten. Den södra stranden är påverkad av vägen som går längs med sjön, sten har lagts vid kanten. Sjön har mjuka till halvhårda bottnar, dock ej dybotten, med gott om organiskt material.     

Fiskarter i sjön

De fiskar som finns för utom den inplanterade karpen är: Abborre, Braxen, Gädda, Mört, Sarv och Sutare.    Vi har sedan vi började med utsättningar av karp satt ut följande bestånd i Ånglegöl:  f = Fjällkarp / s = Spegelkarp / g = Gräskarp   Vikter/År 2004 - 2008    2010   2011       2012     2013 2014 2016        2017 0-0,3 kg 107s + 107f      40f+40s  0,4-0,9 kg 17s    16g 1,0-1,9 kg 156s+3f    3s+4f  17s+10f   25s+15f 33s+15f       48s+2f   2,0-2,9 kg 26s    9s+2f            1f 4s+ 1f 17s+1f   3,0-  1s    2s+1f 1s + 1f 3s 5s Totalt 417    21    43          41     80 55 21 55 Vikter/År 2019    2020 2021 2022 Totalt 0-0,3 kg = 294 0,4-0,9 kg = 33 1,0-1,9 kg 15s 10s = 356 2,0-2,9 kg 29s+1f    9s+1f 11s+3f 10s = 125 3,0-     1 s 2s = 17 Totalt 30    11 29 22 = 825
lorem ipsum dolor sit amet
Ånglegöl - Home of the beautiful carp
© Virserums SFK 2008-2024
Sjöfakta!
Klicka för större bild